PONÚKAME
 • Dlhodobé skúsenosti v oblasti výroby a balenia cukroviniek
  a potravín
 • Opakované úspešné auditovanie kvality a HACCP
 • Flexibilitu našich služieb – skladovania, balenie, expedícia
 • Kvalitatívne a hygienicky vyhovujúce výrobné a skladovacie priestory
 • Kvalifikovaných pracovníkov pre potravinársku výrobu (certifikáty)
 • Primerane nízke náklady podľa náročnosti objednaných prác
CO-PACKING
CO-MANUFACTURING
SKLADOVANIE
 • Výrobná budova I. a sklady - čistá úžitková plocha
  cca 2000 m2 na 3 podlažiach
 • Výrobná budova II. a sklady - čistá úžitková plocha
  cca 1000 m2 na 3 podlažiach
 • Sociálna a administratívna budova a sklady - čistá úžitková plocha cca 1000 m2 na 3 podlažiach
 • Budovy sú vzájomne náväzne pospájané – uzavreté
  so systémom stálej ochrany
 • Plastové okná, liate podlahy, klimatizácia
 • Strojné a pomocné zariadenia, manipulačná technika
  a mechanizácia, náradia a náčinia pre výrobu a balenie cukroviniek a potravín
EXPEDÍCIA