PONÚKAME
 • Dlhodobé skúsenosti v oblasti výroby a balenia cukroviniek
  a potravín
 • Opakované úspešné auditovanie kvality a HACCP
 • Flexibilitu našich služieb – skladovania, balenie, expedícia
 • Kvalitatívne a hygienicky vyhovujúce výrobné a skladovacie priestory
 • Kvalifikovaných pracovníkov pre potravinársku výrobu (certifikáty)
 • Primerane nízke náklady podľa náročnosti objednaných prác
CO-PACKING
 • Etiketovanie (EAN, textové informácie, reklamné etikety)
 • Multipacky výrobkov – tabuľky, tyčinky, oblátkové rezy, sáčky, nápoje, konzervy do smrštiteľnej fólie, prepáskovaním,
  do krabíc a pod.
 • Promočné balenie – akcie, sezóna, prezentácia a display
 • Sleevy – sezónne balenie do rukávov – tabuľky, dezerty, oblátky
 • Balenie do sáčkov – viazaním, zváraním / aj nebaleného tovaru
 • Dátumovanie – inject, etiketami, razítkovaním (kódovanie)
 • Darčekové balenia na podporu predaja – kombinácie výrobkov – kazety, stojany, samopredavače
CO-MANUFACTURING
SKLADOVANIE
EXPEDÍCIA