PONÚKAME
 • Dlhodobé skúsenosti v oblasti výroby a balenia cukroviniek
  a potravín
 • Opakované úspešné auditovanie kvality a HACCP
 • Flexibilitu našich služieb – skladovania, balenie, expedícia
 • Kvalitatívne a hygienicky vyhovujúce výrobné a skladovacie priestory
 • Kvalifikovaných pracovníkov pre potravinársku výrobu (certifikáty)
 • Primerane nízke náklady podľa náročnosti objednaných prác
CO-PACKING
CO-MANUFACTURING
SKLADOVANIE
EXPEDÍCIA
 • Primerane priestranné dvorné priestory pre vykládku – nakládku a parkovanie
 • Dvorné priestory
 • Parkovanie
 • Manipulačná technika – vysoko a nízkozdvižné vozíky
 • Mechanizácia
 • Nákladné výťahy
 • Fóliovanie paliet
 • Štítkovanie paliet s hotovým tovarom
 • Používame systém CHEP paliet