PONÚKAME
  • Dlhodobé skúsenosti v oblasti výroby a balenia cukroviniek
    a potravín
  • Opakované úspešné auditovanie kvality a HACCP
  • Flexibilitu našich služieb – skladovania, balenie, expedícia
  • Kvalitatívne a hygienicky vyhovujúce výrobné a skladovacie priestory
  • Kvalifikovaných pracovníkov pre potravinársku výrobu (certifikáty)
  • Primerane nízke náklady podľa náročnosti objednaných prác
CO-PACKING
CO-MANUFACTURING
SKLADOVANIE
EXPEDÍCIA